KÄYTTÖEHDOT

Nämä käyttöehdot koskevat osoitteessa https://www.kiekkotorni.com sijaitsevaa verkkosivustoa ja siihen liittyviä palveluja, jotka tarjoaa Maxis Group sp. z o.o. Jos et hyväksy tällä sivulla esitettyjä käyttöehtoja, et saa käyttää tätä sivustoa tai vierailla sillä, etkä voi käyttää muita Maxis Group sp. z o.o:n tarjoamia palveluja.

Käyttämällä sivustoa https://www.kiekkotorni.com hyväksyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä lisäksi voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

Maxis Group sp. z o.o varaa itselleen oikeuden tarkistaa ja muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkinnan mukaisesti. Jos ehtoja muutetaan, tämä sivu päivitetään välittömästi. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan julkaisupäivämäärästä lähtien.

Nämä käyttöehdot on viimeksi päivitetty 8. joulukuuta 2022.

Käyttörajoitukset

Käyttämällä tätä sivustoa vakuutat itsesi, vastuullasi olevien käyttäjien sekä muiden edustamiesi tahojen puolesta, seuraavasti:

  1. Et kopioi tai muokkaa sivuston materiaaleja, valmista sivuston sisällöstä johdettuja materiaaleja, käännä takaisin lähdekoodiin tai takaisinmallinna mitään sivustolla olevaa materiaalia tai ohjelmistoa;
  2. Et välitä näitä materiaaleja toiselle henkilölle tai taholle, etkä myöskään käytä toisiopalvelinta materiaalien esittämiseksi;
  3. Et poista mitään tekijänoikeuteen tai muuhun omistusoikeuksiin liittyviä merkintöjä mistään sivustolta löytyvistä materiaaleista tai ohjelmistosta;
  4. Et tuottamuksellisesti tai tahallisesti tai tätä sivustoa tai siihen liittyviä palveluita tavalla, joka väärinkäyttää tai häiritsee verkkojamme tai muita Maxis Group sp. z o.o:n palveluita;
  5. Et käytä tätä sivustoa tai siihen liittyviä palveluita lähettääksesi tai julkaistaksesi ahdistelevia, sopimattomia, säädyttömiä, harhaanjohtavia tai laittomia materiaaleja;
  6. Et käytä tätä verkkosivustoa tai siihen liittyviä palveluita millään laittomalla tai sääntöjen vastaisella tavalla, etkä käytä tätä sivustoa minkään roskapostin tai luvattoman mainonnan yhteydessä;
  7. Et kerää tietoa käyttäjistä ilman heidän suostumustaan, etkä käytä tätä sivustoa tai siihen liittyviä palveluita tavalla, joka loukkaa kolmansien osapuolien yksityisyyttä, tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

Materiaalien oikeellisuus

Sivustolla olevat materiaalit eivät ole kattavia ja ne on tarkoitettu yleistä tiedon hankkimista varten. Maxis Group sp. z o.o ei takaa tai esitä mitään väitteitä verkkosivujen materiaalien paikkansa pitävyydestä, todennäköisistä tuloksista käytössä tai luotettavuudesta, tai muuten tällaisiin materiaaleihin tai sivustoon linkitettyihin resursseihin liittyen.

Immateriaalioikeudet

Tällä sivustolla olevien materiaalien tekijänoikeudet tai niiden käytön oikeuttavan lisenssin omistaa Maxis Group sp. z o.o. Kaikkea sivustolla olevia materiaaleja suojaavat voimassaoleva tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädäntö. Lain puitteissa ja lain asettamaa käyttötarkoitusta varten, käyttäjällä voi ladata yhden kopion materiaaleista henkilökohtaista ei-kaupallista sekä tilapäistä käyttötarkoitusta varten.

Kyseessä on lisenssin myöntäminen eikä se tarkoita omistusoikeuden tai käyttöoikeuden siirtymistä. Lisenssin voimassaolo lakkaa välittömästi, jos rikot mitään tässä määritellyistä rajoitteista tai käyttöehdoista, ja Maxis Group sp. z o.o voi purkaa lisenssin voimassaolon milloin tahansa.

Vastuuvapauslauseke

Vekkosivuston sekä sivuston materiaalit tarjotaan sellaisenaan. Lain asettamissa rajoissa Maxis Group sp. z o.o ei anna mitään takuita, nimenomaisesti tai epäsuorasti, sekä kiistää ja kumoaa kaikki muut takuut mukaan lukien ilman rajoituksia epäsuorat takuut ja ehdot koskien myyntikelpoisuutta, sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, patenttien loukkaamattomuutta, sekä muiden oikeuksien loukkauksia.

Maxis Group sp. z o.o:ta tai sen toimittajia ei voida pitää missään tapauksessa tai olosuhteissa vastuussa mahdollisista kuluista, jotka aiheutuvat sinulle tai kolmannelle osapuolelle tämän verkkosivuston tai sillä olevien materiaalien käytön tai käytön estymisen seurauksena, vaikka Maxis Group sp. z o.o:lle tai sen valtuuttamalle edustajalle olisi ilmoitettu mahdollisista vahingoista suullisesti tai kirjallisena.

Näiden käyttöehtojen ja tämän sopimuksen puitteissa aiheutuneet kulut, joista Maxis Group sp. z o.o ei ole yllämainitulla tavalla vastuussa, sisältävät muun muassa kaikki aiheutuneet menetykset, epäsuorat menetykset, toteutuneet tai odotetut tulojen menetykset, edunmenetykset, myyntituoton menetykset, arvonalenemisen, mahdollisuuden menetyksen, säästöjen menetyksen, maineen menetyksen, käyttömahdollisuuden menetyksen ja/tai tietojen turmeltumisen, perustuivatpa ne sääntöihin, sopimukseen, pääomaan, vahingonkorvauksiin (mukaanlukien laiminlyönnit), hyvitykseen tai muihin perusteisiin.

Koska jotkut lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden rajoituksia tai vastuuvapautusta välittömistä tai välillisesti aiheutuneista vahingonkorvauksista, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Linkit

Maxis Group sp. z o.o ei ole tarkistanut kaikkia sivuston linkkejä eikä ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Sivustolla oleva linkki ei tarkoita, että Maxis Group sp. z o.o suosittelee, hyväksyy tai hallinnoi sivustoa. Käytät tällaisia linkitettyjä sivustoja omalla riskilläsi ja suosittelemme tutkimaan itse, ovatko sivustot sopivia tai sisältävätkö ne mahdollisia virheitä.

Oikeus irtisanomiseen

Maxis Group sp. z o.o voi keskeyttää tai irtisanoa oikeutesi käyttää sivustoamme ja irtisanoa nämä käyttöehdot välittömästi sinulle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella, jos olet rikkonut käyttöehtoja millään tavalla.

Ehtojen voimassaolon katkaisu

Sellaisten näistä käyttöehdoista, jotka ovat kokonaan tai osin mitättömiä tai jotka eivät ole toimeenpantavissa, voimassa olo raukeaa siltä osin kuin ne ovat mitättömiä tai niitä ei voida käytännössä toteuttaa. Tämä ei vaikuta muiden käyttöehtojen voimassaoloon.

Ehtoja koskeva lainsäädäntö

Näiden käyttöehtojen kohdalla sovelletaan Puolan lainsäädäntöä ja käyttöehdot ovat laadittu Puolan lainsäädäntöä noudattaen. Hyväksyt, että tämän valtion tai paikan tuomioistuimilla on näitä ehtoja koskevissa asioissa peruuttamaton yksinomainen toimivalta.